Oferta

 • Powierzchnia
  4539.00 m2
 • Cena za metr
  350.00 zł
 • Nr oferty
  BH06580
 • 1 588 650 zł

Działka przemysłowa - Sprzedaż

Działka produkcyjno-usługowa w Przejazdowie przy ul. Benzynowej.
Mapa lokalizacji: https://doroch.pl/bp/14_41/14_41.html

Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o następującej funkcji:

a) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i tereny zabudowy usługowej wraz
z niezbędnymi do ich funkcjonowania obiektami budowlanymi oraz miejscami postojowymi, zielenią,
dojściami i dojazdami, infrastrukturą techniczną itp.;
b) dopuszcza się:
- obiekty przetwarzania produktów rolnych,
- stacje demontażu pojazdów,
- budynki pomocnicze,
- parkingi nie związane z funkcją produkcyjną i usługową na danym terenie,
- infrastrukturę techniczną nie związaną z użytkowaniem terenu zgodnie z § 12 niniejszej uchwały,
- stacje paliw i warsztaty obsługi i napraw samochodów,
- place gospodarcze,
- place składowe.
 

 
Zakaz lokalizowania:
 
a) nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska; ustalenie nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego, inwestycji drogowych i infrastruktury technicznej oraz zakładów istniejących;
b) nowych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, jeżeli w wyniku postępowania o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i / lub przeprowadzoną ocenę oddziaływania na środowisko, zostanie wskazane ich negatywne oddziaływanie na środowisko i otoczenie, w tym na tereny użytkowanie rolnicze, na środowisko gruntowo-wodne oraz na tereny przeznaczone pod zabudowę; ustalenie nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego, inwestycji drogowych, infrastruktury technicznej oraz zakładów istniejących;

Kluczowe parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźniki zabudowy: do 0,60 powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją;
b) intensywność zabudowy: minimum 0,00, maksimum 1,70 w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej lub terenu objętego inwestycją;
c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: minimum 25% powierzchni działki budowlanej lub terenu
objętego inwestycją;
d) wysokość - budynki od 1 do 3 kondygnacji, maks. 15m,
e) forma dachu:
- budynki produkcyjne, składowe i budynki usługowe: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20 stopni do 40 stopni,
- budynki produkcyjne, składowe i budynki usługowe o rozpiętości konstrukcji powyżej 12m -dopuszcza się formę dowolną,
- budynki pozostałe: dowolna;
 

Działka jest płaska, niezabudowana i nieogrodzona.

Media: woda, prąd, gaz, kanalizacja znajdują się w sąsiedztwie działki.

Cena 350zł/mkw netto - do negocjacji.

Lokalizacja
Szczegółowe informacje
 • Nr oferty
  BH06580
 • Typ transakcji
  Sprzedaż
 • Typ nieruchomości
  Działka przemysłowa
 • Lokalizacja
  Przejazdowo
 • Ulica
  Benzynowa
 • Rodzaj własności
  (Nieznany)
 • Gaz
  W drodze
 • Kanalizacja
  W drodze
 • Prąd
  W drodze
 • Szambo
  Nie
 • Woda
  W drodze
 • Cena m2
  350.00 zł
 • Cena
  1 588 650 zł
Opiekun nieruchomości
Paweł Grabowski
Paweł Grabowski
nr licencji: 11374