Proces sprzedaży nieruchomości

1
Weryfikacja stanu prawnego

Podstawowym elementem procesu sprzedaży nieruchomości jest weryfikacja jej stanu prawnego. Nawet mały błąd, zwykła literówka, może bowiem doprowadzić do odroczenia transakcji w czasie lub wręcz uniemożliwić jej przeprowadzenie.   Na tym etapie analizujemy informacje zawarte w księgach wieczystych, w katastrze nieruchomości, zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, aby znaleźć i wyeliminować ewentualne różnice między stanem faktycznym i stanem prawnym.   Nie ma dwóch identycznych nieruchomości, dlatego każdą analizujemy indywidualnie.

2
Przygotowanie oferty sprzedaży

Kluczem do sprzedaży nieruchomości jest odpowiednie przygotowanie oferty. W celu ustalenia optymalnej ceny przeprowadzamy analizę rynku lokalnego, uwzględniając specyfikę sprzedawanej nieruchomości.   Doradzamy, jak właściwie przygotować nieruchomość, aby prezentowała się korzystnie. Wykonujemy sesje zdjęciowe nieruchomości oraz przygotowujemy ich szczegółowy opis wraz z opisem otoczenia, kładąc nacisk na prezentacje atutów nieruchomości.

3
Poszukiwanie Klienta

Po przygotowaniu oferty rozpoczynamy aktywne poszukiwanie nabywcy. W tym celu wykorzystujemy osobiste kontakty biznesowe, bazy danych Klientów, publikację ofert w internecie (w tym ich pozycjonowanie), reklamę zewnętrzną.   Współpracujemy również z innymi pośrednikami i korzystamy z baz wymiany ofert.

4
Prezentacje

Jednym z bardzo istotnych elementów w procesie sprzedaży nieruchomości jest jej odpowiednia prezentacja. Doradzamy, jak właściwie przygotować nieruchomości do prezentacji i kiedy ją zorganizować, aby nieruchomość zrobiła jak najlepsze wrażenie.   Prezentacje zawsze przeprowadzamy osobiście.

5
Negocjacje warunków sprzedaży

Warunkiem wypracowania korzystnych warunków transakcji jest właściwe przygotowanie do procesu negocjacji. Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie zapewniamy Klientom wsparcie w negocjacjach lub prowadzimy je w imieniu Właścicieli.

6
Sprzedaż i obsługa posprzedażowa

Po uzgodnieniu warunków transakcji na życzenie Klientów przygotowujemy listy intencyjne i protokoły uzgodnień warunków transakcji. Wraz z Klientami kompletujemy dokumenty niezbędne do przeprowadzenia transakcji.   Nadzorujemy proces przygotowania umów sprzedaży, w tym również umów przedwstępnych, i jesteśmy obecni przy ich zawieraniu. Na życzenie Klientów przygotowujemy protokoły zdawczo-odbiorcze nieruchomości i uczestniczymy w protokolarnym przekazaniu nieruchomości nowym właścicielom.   Zapewniamy naszym Klientom wsparcie i doradztwo na każdym etapie transakcji.