Proces najmu biur

1
Analiza potrzeb

Współpracę z Klientem rozpoczynamy od dokładnej analizy jego potrzeb i doradztwa przy ich określeniu. Właściwa diagnoza potrzeb Klient pozwala na zaoszczędzenie czasu i kosztów związanych z analizą ofert ostatecznie nie spełniających kluczowych kryteriów.

 

Wybór właściwego biura to zatem efekt wielowymiarowej analizy potrzeb Klienta w zakresie m.in.:
– celu zmiany biura (np. podniesienia komfortu pracy, prestiżu firmy, ograniczenia kosztów),
– układu funkcjonalnego biura – określenia ilości pomieszczeń, ich rozmieszczenia i funkcji,
– standardu biura i budynku,
– optymalnej lokalizacji.

2
Przedstawienie ofert

Na podstawie wyników tej analizy rozpoczynamy poszukiwania nieruchomości spełniających ustalone wcześniej kryteria. Przygotowujemy zestawienia ofert i wspólnie z Klientami omawiamy przedstawione propozycje.

3
Prezentacje nieruchomości

Organizujemy prezentacje ofert wybranych przez Klienta i aktywnie w nich uczestniczymy. Wraz z Klientami analizujemy zaprezentowane nieruchomości i doradzamy w wyborze.

4
Negocjacje

Warunkiem wypracowania korzystnych warunków transakcji jest właściwe przygotowanie do procesu negocjacji. Czynnie uczestniczymy w procesie negocjacji warunków najmu wybranej nieruchomości. Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie, zapewniamy Klientom wsparcie w negocjacjach lub prowadzimy je w imieniu Klientów.

5
Umowa najmu

Po uzgodnieniu warunków transakcji na życzenie Klientów przygotowujemy listy intencyjne i protokoły uzgodnień warunków transakcji. Nadzorujemy proces przygotowania umów najmu i jesteśmy obecni przy ich zawieraniu.

6
Przejęcie nieruchomości

Na życzenie Klientów przygotowujemy protokoły zdawczo-odbiorcze nieruchomości i uczestniczymy w protokolarnym przekazaniu nieruchomości nowemu właścicielowi.