Proces kupna

1
Forma współpracy

Usługę pośrednictwa w kupnie nieruchomości świadczymy na podstawie umowy pośrednictwa zawartej w formie pisemnej. Warunki współpracy uzgadniamy z Klientami indywidualnie.

2
Analiza potrzeb

Współpracę rozpoczynamy od analizy potrzeb Klienta i doradztwa przy ich określeniu. Właściwa diagnoza potrzeb Klient pozwala na zaoszczędzenie czasu i kosztów związanych z analizą ofert ostatecznie nie spełniających obligatoryjnych kryteriów.

Na końcu przedstawiamy zestawienie podstawowych kryteriów, które należy zdefiniować przed rozpoczęciem poszukiwania nieruchomości.

3
Przedstawienie ofert

Na podstawie wyników tej analizy rozpoczynamy poszukiwania nieruchomości spełniających ustalone wcześniej kryteria. Przygotowujemy zestawienia ofert i wspólnie z Klientami omawiamy przedstawione propozycje.

4
Prezentacje nieruchomości

Organizujemy prezentacje ofert wybranych przez Klienta i aktywnie w nich uczestniczymy. Wraz z Klientami analizujemy zaprezentowane nieruchomości i doradzamy w wyborze.

5
Weryfikacja stanu prawnego wybranych ofert

Wybrane przez Klienta oferty analizujemy pod kątem prawnym, sprawdzając m.in. informacje zawarte w księgach wieczystych, w katastrze nieruchomości, zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentach istotnych dla Klienta.

6
Negocjacje

Czynnie uczestniczymy w procesie negocjacji warunków zakupu wybranej nieruchomości. Warunkiem wypracowania korzystnych warunków transakcji jest właściwe przygotowanie do procesu negocjacji.

 

Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie, zapewniamy Klientom wsparcie w negocjacjach lub prowadzimy je w imieniu Klientów.

7
Zakup nieruchomości

Po uzgodnieniu warunków transakcji na życzenie Klientów przygotowujemy listy intencyjne i protokoły z uzgodnień warunków transakcji. Wraz z Klientami kompletujemy dokumenty niezbędne do przeprowadzenia transakcji.

 

Nadzorujemy proces przygotowania umów sprzedaży, w tym również umów przedwstępnych, i jesteśmy obecni przy ich zawieraniu.

8
Przejęcie nieruchomości

Na życzenie Klientów przygotowujemy protokoły zdawczo-odbiorcze nieruchomości i uczestniczymy w protokolarnym przekazaniu nieruchomości nowemu właścicielowi.