Znajdź nieruchomość

Bojano - ul. Wybickiego

Obiekt - Sprzedaż

Nieruchomość gruntowa 12 500m2 z zabudowaniami usługowymi 3 345m2. Nieruchomość położona w centrum Bojana. Teren objęty miejscowym planem zagospo...
5 900 000

Miszewko - ul. Dąbrowa

Obiekt - Sprzedaż

Obiekt magazynowo-produkcyjny położony w Miszewku na granicy z Baninem. Obiekt o łącznej powierzchni zabudowy 724m2. Na parterze znajduje się czę...
2 100 000